Esse sualları

  1. Həyatınızda nəyisə dəyişə bilmisinizmi? Cavab müsbətdirsə, qısa təsvir edin. Cavab 120 sözdən artıq olmamalıdır.
  2. Cəsarətli addımınız olubmu? Olubsa qısa təsvir edin. Cavab 120 sözdən artıq olmamalıdır.
  3. Bu qrant həyatınızda nəyi dəyişəcək? Cavab 120 sözdən artıq olmamalıdır.
  4. Cəmiyyətdə nəyi dəyişmək istəyərdiniz? Cavab 120 sözdən artıq olmamalıdır.
  5. Humay üçün vacib dəyərlərdən (buradan keçid edib tanış ola bilərsiniz) hansı üçünü ilk yerlərə qoyardınız və niyə? Cavab 120 sözdən artıq olmamalıdır.
  6. Hansısa rəsmi qurum, ictimai təşkilat, və ya fərdlər səviyyəsində könüllülük təcrübəniz olubsa qısa təsvir edin. Cavab 120 sözdən artıq olmamalıdır.